מוצרים
בדיקת דליפות בואקום / הארכת חיי מדף
מכשיר LEAK-MASTER הינו מכשיר זיהוי דליפות מאריזות גמישות או קשיחות. האריזות מושמות בתא ואקום לזמן קצוב מראש. מכשיר ה LEAK- MASTER בודק פליטה של דו-תחמוצת הפחמן מתוך האריזות לחלל תא הואקום.
כיון שבאויר חופשי יש 300 חל"מ של דו-תחמוצת הפחמן (0.03%), ערך זה נקבע "אפס".כל חריגה מעל ערך ה"אפס" - הינו זיהוי של דליפה, חור באריזה.
ניתן לבדוק את כל התוצרת של פס היצור באמצעות המערכת - ויש לנו קבלות!

http://public.web-il.net/tmi-barak/files/Microsoft Word - leak masterHB.pdf
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il