מוצרים
מכשיר AQUASORP של DECAGON
איזותרמה של מזון ממפה את המורכבות והיחודיות של רטיבות ופעילות מים במוצר מזון, קוסמטיקה, פרמה. איזותרמה היא המפתח לבקרת פורמולציה של מוצר, יציבות מוצר, רגישות לרטיבות, השפעת טמפרטורה והשפעת תנאי יבוש על מוצר.

http://public.web-il.net/tmi-barak/files/tomato powder f1690 analysis.pdf
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il