מוצרים
מערבל גזים אוירה מבוקרת מזון / הארכת חיי מדף ע"י גז
אריזה באויר מבוקרת MAP Modified Atmosphere Packaging הוא החלפת האוירה הרגילה בתערובת גזים אשר מתאימה למזון הנארז.

http://public.web-il.net/tmi-barak/files/LMMappe_UK.pdf
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il