מוצרים
אריזה למוצרי מתכון עוף בטוח / אריזה מתכון בשר בטוח תנור
הלחמה של אריזה בואקום למוצרים הינה טובה למוצרי מתכון עוף בטוח ובשר בטוח.
אנו מציעים כאפשרות להלחמה מלחם רציף תעשיתי.
אריזה של הבשר / עוף בשקית בואקום חלש (לקלבת חזות טובה) או ללא ואקום.
מצ"ב סרטון הדגמה.

http://www.cartisbikur.co.il/tmi-barak/HEB/2484/509
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il