מוצרים
פעילות מים לתרופות קוסמטיקה ומוצרים ביולוגים
הרחבת פעילות נושא "פעילות מים" התרחבה בשנים האחרונות כמדד חשוב להערכה של תרופות מוצרי קוסמטיקה ומוצרים ביולוגים.
עם עד כה מדד רטיבות הייה מדד מוביל מעתה מדד משולב של רטיבות ופעילות מים מאפשר הערכה של מוצרים אלה.

http://public.web-il.net/tmi-barak/files/Pharmtech Implementation of aw Testing.pdf
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il