מוצרים
אריזה באווירה מבוקרת/ אריזה רציפה באווירה מבוקרת/ מכונת אריזה פלאופאק
מערבל דו תחמוצת הפחמן ( CO2 , ד"פח )עם חנקן N2, משולב עם גז אנלייזר של וויטגז, יושם בישראל במכונות אריזה רציפות לגבינה ונקניק.
דו תחמוצת הפחמן ( CO2 ) , נדרש באריזת גבינות קשות או נקניק. הגז משמש חומר משמר טבעי ומונע התפתחות עובשים וחיידקים. ריכוז אחיד של הד"פח שומר על מרקם אחיד המוצר. בגבינות קשות רמת ה- CO2 באריזה יכול להגיע ל- 100% .
גבינות קשות בפרוסות או בגבינה מגורדת אף הן נארזות באריזה מבוקרת. לחסכון והפרדה של פרוסות באריזת גבינות או נקניק משתמשים בתערובת גזים המיועדת למזון בהרכב של 30-40% CO2 ו- 70% חנקן.
ריכוז החמצן צריך לשאוף לאפס.
הקפדה על ריכוזים נכונים מאפשרת מוצר אחיד וחסכון בעלויות הגזים.

http://public.web-il.net/tmi-barak/files/MAP.pdf
טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   Barak@tmi-barak.co.il