מוצרים

Witt-Gasetechnik GMBH & CO KG גלאי דליפות אריזות
 
בדיקת דליפות בואקום / הארכת חיי מדף
מכשיר LEAK-MASTER הינו מכשיר זיהוי דליפות מאריזות גמישות או קשיחות. האריזות מושמות בתא ואקום לזמן קצוב מראש. מכשיר ה LEAK- MASTER בודק פליטה של דו-תחמוצת הפחמן מתוך האריזות לחלל תא הואקום.
כיון שבאויר חופשי יש 300 חל"מ של דו-תחמוצת הפחמן (0.03%), ערך זה נקבע "אפס".כל חריגה מעל ערך ה"אפס" - הינו זיהוי של דליפה, חור באריזה.
ניתן לבדוק את כל התוצרת של פס היצור באמצעות המערכת - ויש לנו קבלות!

בקרת איכות של אריזות ללא שימוש בגז כסמן דליפה
פתרון במחיר סביר לבדיקות אטימות אריזות , ללא שימוש בגז כסמן דליפה.
מערכת Witt Easy משתמשת רק במים ואוויר דחוס לבדיקת אטימות אריזות.
“Leak-Master® Easy” מתאים לבדיקה כל אריזות מזון, אריזות תרופות, אריזות תעשייתיות ואריזות צרכניות כולל אריזת ואקום. מערכת הבדיקה מאפשרת זיהוי דליפות הקטנות ביותר .
אין גם כל צורך בחשמל. נחיר ונטורי הדורש אוויר דחוס , משמש במקום משאבת ואקום.

טי.אמ.איי. ברק בע"מ   מיכשור מדידה טכנולוגי   הראב"ע 10 רמת גן   ת.ד. 7631   מיקוד 52176   טלפון: 6782298 03   [email protected]